Sonha Go Wataky Kensha

Pedigree of Komahime Go Fuen No Oka
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komahime Go Fuen No Oka

Rashomon Go Fuen No Oka

Toshi Tora Go Miyagi Kozaki Kensha

Ryuuhou Go Zenhosha

Kiyotorame Go Miyagi Kozaki Kensha

Enka Go Awakoku Hikarinomiya

Seikomaru (Kiyotoramaru) Go Miyagi Kozaki Kensha

Kayouhime Go Sanuki Shiun Sou

Mikumo Go Hinai Ougi Dairyuu Go Minatomaru Daiyuu Go Misaki Otanisou
Tsubomi Go Minatomaru
Murasaki Go Minatomaru Bushou Go Enoki Kensha
Tsubomi Go Minatomaru
 

X