Sonha Go Wataky Kensha

Pedigree of Koukimi Go Shun’You Kensha
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koukimi Go Shun’You Kensha

Kouki Go Shirai

Ukyou Go Shirai

Yuushou Go Musashi Aiwa

Azusa Go Shirai
Mayu (Nayu) Go Shirai Yuushou Go Musashi Aiwa

Momoka Go Musashi Aiwa
Kimiko No Haru Go Shun’You Kensha

Taikou Go Shun’You Kensha

Eitetsu Go Awa Matsushigesou

Ami Go Shun’You Kensha

Haruka Go Shikabe Itou

Daiki Go Minatomaru
Uran Go Minatomaru
 

+36305056289