Sonha Go Wataky Kensha

Pedigree of Sonha Go Wataky Kensha
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonha Go Wataky Kensha

Kai Homare Go Shun You Kensha

Kiro No Tai Go Shun’You Kensha

Taikou Go Shun’You Kensha

Sai Go Wakanamihime Go Dell Antico Matagi

Haruka Go Shikabe Itou

Daiki Go Minatomaru
Uran Go Minatomaru
Suzume Go Di Casa Saporito Kobayashi Go Di Casa Saporito Kuniomaru Go

Saori Go Di Casa Saporito

Hikari Go Di Casa Saporito Kenzo Go Di Casa Saporito

Misaki Go Di Casa Saporito

 

+36305056289