Sonha Go Wataky Kensha

Pedigree of Yasumaru Go Wataky Kensha
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yasumaru Go Wataky Kensha

Tora Koün Go Di Casa Saporito

Kouummaru Go Senshuu Takashihamasou

Touki Go Senshuu Takashihamasou

Hazuki Go Kouyasan Hashitani

Tora Cho Go Di Casa Saporito

Koshuumaru Go Senshuu Takashihamasou

Tora Hoshiko Go Di Casa Saporito

Satsuki Hime Go Shun’You Kensha

Unshou Go Takasaki Yamaguchi

Kouun Go Noshiro Koujusou

Kaunhime (Natsukumo Hime) Go Takasaki Yamaguchi

Maihime Go Shun’You Kensha

Shinzan Go Kanzakiya Kensha

Fujihime Go Higo Izawa

 

X