Sonha Go Wataky Kensha

Pedigree of Zara Go Wataky Kensha
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zara Go Wataky Kensha

Daiju Go Aomori Mikamisou Daiou Go Aomori Mikamisou Matsu Yu Go Shirai
Hazuki Go Shirai
Naomi Go Shirai Matsukaze Go Musashi Aiwa
Sara Go Shirai
Tougetsu Go You Djenima Changai Go You Djenima

Yuusuke Go Shirai

Aina Go Soga Gorouen

Kagetsu Go You Djenima Kouki Go Shirai
Hatsune Go Zushi Murai
 

X